CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN THUẾ 

 

RỒNG VIỆT

Dịch Vụ Pháp Lý DN

Thay đổi nội dung đăng ký DN

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động, Công ty có thể tiến hành các thủ tục thay đổi như:

Doanh nghiệp tư nhân: 

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh 
     + Thay đổi tên doanh nghiệp 
     + Thay đổi vốn kinh doanh
     + Thay đổi trụ sở
     + Bán doanh nghiệp tư nhân

 (Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng bán doanh nghiệp tư nhân là 1.200.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ ) 
 
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp 
     + Thay đổi thành viên 
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

     + Thay đổi trụ sở 
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật hay thành viên là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ) 

 
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức: 

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp 
     + Thay đổi trụ sở 
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ) 

 
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân: 

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp 
     + Thay đổi trụ sở 
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng Thay đổi người đại diện theo pháp luật là 700.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ) 

Tin liên quan
TƯ VẤN ĐÀO TẠO

 064 3554 777
Hotline: 0979 77 1080
 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 0646 26 8999
 0646 26 7999

 094 542 3333
     TƯ VẤN DỊCH VỤ
   064.6268 999 ext 100


 


Các đối tác

    ​