CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN THUẾ 

 

RỒNG VIỆT

Giới Thiệu

Sơ đồ tổ chức


 
                                        BAN GIÁM ĐỐC
 
 
       
       
 
                                                               
 
  
    Giám đốc: Trịnh Đình Cường                       Phó Giám đốc: Lê Gia Lâm
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
1 TP, 5 nhân viên, 9 giáo viên
Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Quang
 
PHÒNG DỊCH VỤ
 
1 TP, 17  nhân viên
Trưởng phòng: Lê Thị Hồng
 
PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
 
1 TP, 3 nhân viên
Trưởng phòng: Bùi Thị Ánh
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
1 TP, 3 nhân viên
Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Nữ

PHÒNG KINH DOANH

 
1 TP, 4 nhân viên
Phụ trách phòng: Đào Quang Dũng

PHÒNG KẾ TOÁN

 
1 TP, 3 nhân viên
Phụ trách phòng: Lê Thị Vân

 

Tin liên quan
TƯ VẤN ĐÀO TẠO

 064 3554 777
Hotline: 0979 77 1080
 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 0646 26 8999
 0646 26 7999

 094 542 3333
     TƯ VẤN DỊCH VỤ
   064.6268 999 ext 100


 


Các đối tác

    ​