CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN THUẾ 

 

RỒNG VIỆT

Kế Toán Thuế

Hoàn thiện sổ sách, BCTC

Hoàn thiện sổ sách-Báo cáo tài chính

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

Xuất phát từ việc một số doanh nghiệp công bố thông tin không thực sự minh bạch trong các báo cáo định kì hàng quý gây ảnh hưởng không tốt đến DN

Soát xét BCTC nhằm đưa ra ý kiến kết luận là không (hoặc có) phát hiện ra sự kiện trọng yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính đã không được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán được chấp nhận), xét trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Hiểu  được tầm quan trọng của việc soát xét báo cáo tài chính, Công ty cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính định kì hàng quý, nửa năm  cho các doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính :

 + Kiểm tra sự phù hợp của chứng từ kế toán

 + Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 + Tư vấn điều chỉnh các sai sót

+ Thiết lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định trong luật thuế

+  Thực hiên điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch

+  Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

+  Kiểm tra, lập báo cáo tài chính theo quy định

+  Làm việc và giải trình  với cơ quan thuế.

 Công ty  muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quý khách hàng, sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể làm được cho bạn và cung cấp một mức giá phù hợp. Sự tin tưởng của khách hàng cho dịch vụ của chúng tôi là mức phí cao nhất mà chúng tôi nhận được.

Tin liên quan
TƯ VẤN ĐÀO TẠO

 064 3554 777
Hotline: 0979 77 1080
 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 0646 26 8999
 0646 26 7999

 094 542 3333
     TƯ VẤN DỊCH VỤ
   064.6268 999 ext 100


 


Các đối tác

    ​