CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN THUẾ 

 

RỒNG VIỆT


Tuyển Dụng
Do nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt tổ chức tuyển dụng năm 2016, vị trí như sau:
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 10/11/2015
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
TƯ VẤN ĐÀO TẠO

 064 3554 777
Hotline: 0979 77 1080
 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 0646 26 8999
 0646 26 7999

 094 542 3333
     TƯ VẤN DỊCH VỤ
   064.6268 999 ext 100


 


Các đối tác

    ​