Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 829/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁN LẺ, CẤP LẺ HÓA ĐƠN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày…

Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt (gọi tắt là Rongviettafs), qua gần 10 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã và đang là đơn vị hàng đầu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phía nam về các lĩnh vực:…

Thông tư 25/2018/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU…