Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT Ngày 29/12/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT  quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Theo đó, thời gian làm việc của NLĐ làm công việc có tính chất đặc biệt trong…

Tiền lương, mức đóng BHXH từ 01/01/2018 người lao động cần biết

Tiền lương, mức đóng BHXH từ 1/1/2018 người lao động cần biết Năm 2018 được đánh dấu là năm quan trọng có nhiều đổi mới đối với người lao động. Cụ thể, 7 thay đổi từ ngày 01/01/2018 như sau: 1.Tăng mức lương tối thiểu vùng Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với…

Những thay đổi quan trọng thuộc lĩnh vực kế toán từ năm 2018

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN TỪ NĂM 2018. 1. Hóa đơn điện tử  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51. Theo đó, nổi…