Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của kế toán, kiểm toán viên

Nghề kế toán, kiểm toán là những ngành nghề đặc thù phải tuân theo những quy định, chuẩn mực nhất định. Một trong số đó là những quy định về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Rồng Việt sẽ giúp bạn nắm vững những chuẩn mực đạo đức qua bài viết dưới đây…