Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng Trung tâm Đào tạo phát triển Doanh Nghiệp Rồng Việt cần tuyển dụng vị trí: Vị trí : Chuyên viên quản lý đào tạo Số lượng : 01 người                 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả công việc: – Thực hiện chiêu sinh các khóa học; – Tham gia xây dựng và phát…