Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ LĐ-TB&XH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1314/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ LAO ĐỘNG –…

Thủ tục thành lập Công Đoàn Cơ Sở theo điều kiện mới nhất năm 2020

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các văn…

Hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 42 cho doanh nghiệp, người lao động

STT Điều kiện Thủ tục thực hiện 1 Người sử dụng lao động => Được vay vốn lãi suất 0%, không cần tài sản bảo đảm – Có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu…

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trong kê khai, hạch toán và lưu trữ hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trong kê khai, hạch toán và lưu trữ hóa đơn Trong quá trình kinh doanh, nhiều đơn vị còn lúng túng trong nghiệp vụ kê khai, hạch toán và lưu trữ khi nhận được hóa đơn điện tử đầu vào trong hoạt động mua dịch vụ, hàng…