Nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại có những đặc điểm gì?

Mua hàng là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong các doanh nghiệp thương mại. Vậy thì, nghiệp vụ mua hàng có những đặc điểm gì? Những đặc điểm này giúp ích như thế nào trong việc hạch toán kế toán? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.…

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những quy định cần nắm rõ

Khi doanh nghiệp đang hoạt động dưới hình thức loại hình này, nhưng lại muốn chuyển đổi qua loại hình khác. Doanh nghiệp cần phải thực hiện bước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Và trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ có một số những quy định cần phải nắm rõ.…