Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những quy định cần nắm rõ

Khi doanh nghiệp đang hoạt động dưới hình thức loại hình này, nhưng lại muốn chuyển đổi qua loại hình khác. Doanh nghiệp cần phải thực hiện bước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Và trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ có một số những quy định cần phải nắm rõ.…

Cách giải quyết các tình huống Thuế thường gặp trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp chắc chắn đã quá quen thuộc với vấn đề thuế trong công ty. Và trong quá trình làm việc, chắc chắn doanh nghiệp sẽ gặp phải các tình huống về thuế nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Dưới đây là một số những tình huống mà doanh nghiệp thường…