Định khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương là một mảng nghiệp vụ quan trọng của kế toán. Kế toán tiền lương có trách nhiệm tính và hạch toán tiền lương cho công nhân viên dựa trên các yếu tố: bảng chấm công, trợ cấp…. 1. Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT và KPCĐ Tính tiền lương, các khoản…

Con đường để trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp

Kế toán trưởng là mục tiêu và vị trí mơ ước của hầu hết những người làm trong nghề kế toán. Tuy nhiên không phải ai cũng định hướng được cần phải bắt đầu từ đâu để trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp. Thông thường có 3 vị trí liền kề có thể…

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

Việc thường xuyên tiếp xúc với tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán đã quá quen thuộc với kế toán viên. Tuy nhiên, kế toán viên đã biết giữa hai đối tượng này có mối quan hệ với nhau như thế nào hay chưa? Tài khoản kế toán Khái niệm Tài khoản…