Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

Việc thường xuyên tiếp xúc với tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán đã quá quen thuộc với kế toán viên. Tuy nhiên, kế toán viên đã biết giữa hai đối tượng này có mối quan hệ với nhau như thế nào hay chưa? Tài khoản kế toán Khái niệm Tài khoản…

Từ 1/7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế

Ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân tăng lên 11 triệu đồng từ 1/7, theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.  Từ 1/7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết về điều chỉnh mức…