Hình thức kế toán Nhật ký chung là gì? Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức này?

Đặc điểm của hình thức kế toán Nhật ký chung là gì? Quy trình ghi sổ của hình thức này như thế nào? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây. Đặc điểm của hình thức kế toán Nhật ký chung Hình thức kế toán Nhật ký chung có các đặc điểm…

5 Sai lầm về thuế của doanh nghiệp mới thành lập mà kế toán dễ mắc phải

Doanh nghiệp mới thành lập với bộn bề lo toan về các thủ tục hoàn chỉnh việc kinh doanh, các khoản phải chi trả, nhân viên, lao động… và các phương thức để phát triển doanh nghiệp, vì thế, các vấn đề liên quan đến thuế thường hay mắc phải do những lúng túng ban…

Những kỹ năng tạo ảnh hưởng hàng đầu cần có ở một kế toán viên

Kế toán viên luôn được yêu cầu phải trang bị cho mình những kỹ năng tạo ra ảnh hưởng, nhưng làm thế nào để đạt được những kỹ năng đó? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây. Các từ ngữ như “sự ảnh hưởng”, “giao tiếp” hay “cảm xúc” có lẽ thường…