Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trong kê khai, hạch toán và lưu trữ hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trong kê khai, hạch toán và lưu trữ hóa đơn Trong quá trình kinh doanh, nhiều đơn vị còn lúng túng trong nghiệp vụ kê khai, hạch toán và lưu trữ khi nhận được hóa đơn điện tử đầu vào trong hoạt động mua dịch vụ, hàng…

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2019

  Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc năm 2019. Đối tượng được đăng ký người phụ thuộc Theo Điều 9 Thông tư 11/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), người nộp…