Hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 42 cho doanh nghiệp, người lao động

STT Điều kiện Thủ tục thực hiện 1 Người sử dụng lao động => Được vay vốn lãi suất 0%, không cần tài sản bảo đảm – Có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu…

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trong kê khai, hạch toán và lưu trữ hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trong kê khai, hạch toán và lưu trữ hóa đơn Trong quá trình kinh doanh, nhiều đơn vị còn lúng túng trong nghiệp vụ kê khai, hạch toán và lưu trữ khi nhận được hóa đơn điện tử đầu vào trong hoạt động mua dịch vụ, hàng…

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2019

  Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc năm 2019. Đối tượng được đăng ký người phụ thuộc Theo Điều 9 Thông tư 11/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), người nộp…